Νέα|Προκηρύξεις

Ο πρώτος χρόνος υλοποίησης του έργου ολοκληρώθηκε με επιτυχία
11/03/2010

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο πρώτος χρόνος υλοποίησης του έργου. Στη διάρκειά του έγινε με επιτυχία το Διεθνές Συνέδριο «Νέες προσεγγίσεις στην αποκατάσταση δασών μαύρης πεύκης» στη Σπάρτη από 15-16 Οκτωβρίου 2009, ολοκληρώθηκε η αποτίμηση των συνεπειών της πυρκαγιάς της 23/8/2007, δημοσιεύθηκε η πρώτη έκδοση των «Κατευθύνσεων για μια δομημένη προσέγγιση για την αποκατάσταση δασών μαύρης πεύκης» και παραδόθηκε στο Δασαρχείο Σπάρτης η «Πρόταση για την αποκατάσταση των δασών μαύρης πεύκης που επλήγησαν από πυρκαγιές στον Πάρνωνα» ώστε να προχωρήσει στην τεχνική μελέτη της αποκατάστασης. Επίσης, στη διάρκεια του 2009 εγκαταστάθηκε το πρόγραμμα παρακολούθησης και συλλέχθηκαν τα πρώτα στοιχεία. Δημιουργήθηκε επίσης ο δικτυακός τόπος του έργου, δημοσιεύθηκε το τρίπτυχο ενημερωτικό έντυπο και τοποθετήθηκαν οι πινακίδες του έργου. Περισσότερες πληροφορίες στις δράσεις του έργου...

Επιστροφή στη λίστα με τα νέα