Σχετικές συνδέσεις

LIFE+ και προστασία των δασών στην ΕΕ

LIFE+
http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm

ΓΔ Περιβάλλον για τα δάση
http://ec.europa.eu/environment/forests/home_en.htm

Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS)
http://effis.jrc.ec.europa.eu

Ευρωπαϊκοί οργανισμοί για τα δάση

Διυπουργική Διάσκεψη για την Προστασία των Δασών στην Ευρώπη (MCPFE)
http://www.mcpfe.org

Silva Mediterranea, Επιτροπή για τα δάση στη Μεσόγειο Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας (FAO)
http://www.fao.org/forestry/silvamed/en

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δασών
http://www.efi.int/portal

Σχετικά έργα

Cost FP0701 για τη μεταπυρική διαχείριση των δασών στη Νότια Ευρώπη
http://uaeco.biol.uoa.gr/cost

Έργο LIFE+ "Επίδειξη δράσεων διατήρησης για την καφέ αρκούδα και τα δάση μαύρης πεύκης στη Βόρεια Πίνδο"
http://www.pindoslife.gr/

Μεθοδολογία Αποκατάστασης Πυρόπληκτων Μεσογειακών Δασών - Ασφάλεια & Αποδοτικότητα 4 Παρεμβάσεων στην NATURA 2000 της Ρόδου http://www.ellet.gr/framme/content/short-description

Pinus nigra banatica - The forests with Pinus nigra banatica - part of NATURA 2000 (Ρουμανία)  http://www.pinusnigrabanatica.ro/eng/index.php#

LIFE09 NAT/GR/000326 – VERENIKE "Διατήρηση και Ενίσχυση της Βιοποικιλότητας στα Δάση και στις Αναδασωμένες Περιοχές" http://www.verenikelife2009.gr

LIFE07 NAT/E/000759 - Inagua – Restoration of burnt endemic pine woods and recovery of its threatened flora and fauna http://www.lifeinagua.org/

Επιστημονικοί φορείς που ασχολούνται με τις δασικές πυρκαγιές

Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
www.for.auth.gr

Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
www.fmenr.duth.gr

Ομάδα Χερσαίας Οικολογίας του Τομέα Οικολογίας και Ταξινομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών
uaeco.biol.uoa.gr/el/index.html

Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών - Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας
www.fri.gr

Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων & Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων - Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας
www.fria.gr

Δικτυακοί τόποι σχετικοί με την αποκατάσταση καμένων δασών και προστατευόμενων περιοχών

Διεθνής Ένωση για την Οικολογική Αποκατάσταση
http://www.ser.org

Επείγουσα σταθεροποίηση και την αποκατάσταση καμένων εκτάσεων του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Εσωτερικών των Η.Π.Α.
http://www.fws.gov/fire/ifcc/esr/home.htm

Επείγουσα αντιμετώπιση των καμένων εκτάσεων - Δασική Υπηρεσία των Η.Π.Α.
http://www.fs.fed.us/biology/watershed/burnareas/index.html

Δικτυακοί τόποι σχετικοί με τον Πάρνωνα

Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λακωνίας
http://www.lakonia.gr

Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αρκαδίας
http://www.arcadia.gr

Δικτυακοί τόποι για τις δασικές πυρκαγιές

Πυροσβεστικό Σώμα
http://www.fireservice.gr/pyr/site/home.csp

Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας
http://www.gscp.gr/ggpp/site/home/ws/promote/fisikes/pirkagies.csp

Τμήμα Δασών Κύπρου
http://www.moa.gov.cy/moa/fd/fd.nsf/DMLprotection_gr/DMLprotection_gr?OpenDocument

Δασική Υπηρεσία των Η.Π.Α. για τις δασικές πυρκαγιές
http://www.fs.fed.us/fire

 

Τελευταία ενημέρωση 21/01/2013