Φωτογραφικό αρχείο

DSCN4542.jpg
Πινακίδα έργου στον δρόμο Αγριάνοι-Καλλιθέα
Πινακίδα έργου στον δρόμο Αγριάνοι-Καλλιθέα
Πινακίδα έργου στον δρόμο Βασσαράς-Πολύδροσο
Πινακίδα έργου στον δρόμο Χρύσαφα-Αγριάνοι
Περιβαλλοντική εκπαίδευση, Γεράκι Λακωνίας, 27/5/2010
Περιβαλλοντική εκπαίδευση, Γεράκι Λακωνίας, 26/5/2010
Λήψεις συλλογής σπόρων για την ταινία