Φωτογραφικό αρχείο

P3020010.jpg
Νησίδα ζωντανών δέντρων μαύρης πεύκης, εστία φυσικής αναγέννησης
Νησίδα ζωντανών δέντρων μαύρης πεύκης, εστία φυσικής αναγέννησης
Διάσπαρτα ζωντανά δέντρα μαύρης πεύκης, εστία φυσικής αναγέννησης
Αναγέννηση αείφυλλων πλατύφυλλων
Αρτίφυτρο μαύρης πεύκης από φυσική αναγέννηση, ένα χρόνο μετά την πυρκαγιά
Διετές φυτάριο μαύρης πεύκης από φυσική αναγέννηση
Φυσική αναγέννηση, 4 έτη μετά την πυρκαγιά
Δενδρύλλιο μαύρης πεύκης από φυσική αναγέννηση 4 ετών
Κορμόφραγμα ευννοεί τη φυσική αναγέννηση, 4 έτη μετά την πυρκαγιά
Συλλογή κώνων για παραγωγή σπερμάτων
Σπορά μαύρης πεύκης σε θήκες στο Δασικό Φυτώριο Οργάνης
Δενδρύλλια μαύρης πεύκης στο Δασικό Φυτώριο Οργάνης
Περιποίηση δενδρυλλίων μαύρης πεύκης στο Δασικό Φυτώριο Οργάνης
Φόρτωση δενδρυλίων μαύρης πεύκης για μεταφορά στον Πάρνωνα
Μεταφορά φυταρίων μαύρης πεύκης
Φυτάρια μαύρης πεύκης έτοιμα για φύτευση
Εργασίες φύτευσης
Φυτάριο μαύρης πεύκης
Φυτάριο μαύρης πεύκης
Νερό συγκεντρωμένο στο λάκκο φύτευσης φυταρίου μαύρης πεύκης
Πλαγιές όπου έχουν γίνει φυτεύσεις μαύρης πεύκης
Πλαγιά όπου διακρίνονται οι λάκκοι φύτευσης φυταρίων μαύρης πεύκης
Η επιφάνεια παρακολούθησης της φυσικής αναγέννησης Ε4 το 2009
Η επιφάνεια παρακολούθησης της φυσικής αναγέννησης Ε4 το 2010
Η επιφάνεια παρακολούθησης της τεχνητής αποκατάστασης Α8
Μέτρηση ύψους φυτεμένου φυταρίου στην επιφάνεια παρακολούθησης της τεχνητής αποκατάστασης Α10