Φωτογραφικό αρχείο

wpt313_DSC_1051.jpg
Καμένο δάσος στο Σανιδάκι
Καμένο δάσος στο Σανιδάκι
Καμένη μαύρη πεύκη στα Λαζίκια
Καμένο δάσος στη θέση Μπαούτι
Αντιδιαβρωτικά έργα με κορμοφράγματα κατά μήκος του δρόμου Αγριάνων Καλλιθέας
Αντιδιαβρωτικά κορμοφράγματα στην περιοχή Ράχη Παρασκευά
Καψαλισμένη μαύρη πεύκη μεγάλης ηλικίας
Μαύρη πεύκη μέτρια επηρεασμένη από την πυρκαγιά
Καλλιθέα
Ελαφρά καμένο δάσος μαύρης πεύκης τον λίγους μήνες μετά την πυρκαγιά
Νησίδα ζωντανών δέντρων
Καμένο δάσος μαύρης πεύκης κοντά στο Πολύδροσο
Εδαφικό υλικό παρασυρμένο από το νερό τον Νοέμβριο του 2007 (κοντά στη Βρύση Σούμου)