Νέα|Προκηρύξεις

Παρουσίαση του έργου και των δράσεων του LIFE PINUS ως περίπτωση μεταπυρικής διαχείρισης των δασών της Νότιας Ευρώπης
02/02/2012

Το έργο LIFE PINUS παρουσιάζεται ως περίπτωση σχεδιασμού αποκατάστασης καμένων δασών μαύρης πεύκης στον συλλογικό τόμο με τίτλο «Post-Fire Management and Restoration of Southern European Forests» που εκδόθηκε τον Νοέμβριο του 2011 στο πλαίσιο της ερευνητικής δράσης “Cost FP0701, Post-Fire Forest Management in Southern Europe”. Έχει επίσης περιληφθεί και στην ευρωπαϊκή βάση δεδομένων έργων μεταπυρικής διαχείρισης δασών που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της ίδιας ερευνητικής δράσης.

Επιστροφή στη λίστα με τα νέα