Νέα|Προκηρύξεις

Θετικά μηνύματα από την παρακολούθηση της φυσικής αναγέννησης
17/06/2010

Κατά την ετήσια επίσκεψη για την παρακολούθηση της φυσικής αναγέννησης που έγινε από 10-11/6/2010 διαπιστώθηκε ότι γύρω από τις άκαυτες νησίδες και τα μεμονωμένα δέντρα μαύρης πεύκης η φυσική αναγέννηση εμφανίζει ικανοποιητική πορεία. Ειδικότερα διαπιστώθηκε ότι σε απόσταση έως και 50 m από τα ζωντανά δέντρα εμφανίζεται φυσική αναγέννηση με πυκνότητα που φθάνει σε αρκετές θέσεις τα 2 φυτά/m2, πυκνότητα που θεωρείται ικανοποιητική. Κατά την επίσκεψη αυτή έγινε και συλλογή στοιχείων για την εξέλιξη της διαδοχής της βλάστησης με τη συνεργασία ειδικών σε θέματα χλωρίδας και βλάστησης από το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Νεαρό φυτό μαύρης πεύκης με πολύ καλή ανάπτυξη στη θέση Σανιδάκι

Νεαρό φυτό μαύρης πεύκης με πολύ καλή ανάπτυξη στη θέση Σανιδάκι.

 

Συλλογή στοιχείων για τη χλωρίδα και τη βλάστηση

Συλλογή στοιχείων για τη χλωρίδα και τη βλάστηση.

 

Επιστροφή στη λίστα με τα νέα