Νέα|Προκηρύξεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: Για την προμήθεια υλικών προώθησης & ενημέρωσης/ ευαισθητοποίησης
19/12/2012
Εληξε

Ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού για τις ανάγκες του έργου «Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR2520006) μέσω μιας δομημένης προσέγγισης» όπου εντάσσονται και οι δράσεις «Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση και διάχυση των αποτελεσμάτων» του προγράμματος LIFE+ (LIFE07 NAT/GR/00286), προβαίνει στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια υλικών προώθησης & ενημέρωσης/ ευαισθητοποίησης» με απευθείας ανάθεση, μέχρι του ποσού των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00€) συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φόρων και κρατήσεων και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προγράμματος LIFE+ (LIFE07 NAT/GR/00286).

Τα είδη και η ποσότητα των επιμέρους προμηθειών που ενδιαφέρεται να προμηθευτεί ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού περιγράφονται παρακάτω:

  • Καπέλα τύπου baseball, με λογότυπο του LIFE, του NATURA 2000 και τον τίτλο του έργου
  • Μπλούζες κοντομάνικες ανδρικές, με λογότυπο του LIFE, του NATURA 2000 και τον τίτλο του έργου
  • Μπλούζες κοντομάνικες γυναικείες, με λογότυπο του LIFE, του NATURA 2000 και τον τίτλο του έργου
  • Μπλούζες μακρυμάνικες, με λογότυπο του LIFE, του NATURA 2000 και τον τίτλο του έργου

Για περισσότερες λεπτομέρειες κατεβάστε τη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που επισυνάπτουμε παρακάτω.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Αρχείο .PDF)

 

Ημερομηνία λήξης της προκήρυξης: 24/12/2012
Προμήθεια ενός Καταστροφέα (Σπαστού)
06/09/2011
Εληξε

Το Δασαρχείο Σπάρτης για τις ανάγκες του πρόκειται να προβεί στην προμήθεια ενός Καταστροφέα (Σπαστού) μέσω του προγράμματος LIFE ΔΡΑΣΗ C.I.a και Α3.

Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών

Ημερομηνία λήξης της προκήρυξης: 15/09/2011
Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 4 ατόμων για την υλοποίηση των προγραμμάτων LIFE07 NAT/GR/00028
06/07/2011
Εληξε

Το Δασαρχείο Σπάρτης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την υλοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων LIFE07 NAT/GR/000286 “Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR2520006) μέσω μιας δομημένης προσέγγισης» & ADAPTFOR «Προσαρμογή της δασικής διαχείρισης στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα» , για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δασαρχείου Σπάρτης που εδρεύει στη πόλη της Σπάρτης και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Για περισσότερες λεπτομέρειες κατεβάστε τη Περίληψη της Ανακοίνωσης που επισυνάπτουμε παρακάτω.

Περίληψη Ανακοίνωσης (Αρχείο .PDF)

Ημερομηνία λήξης της προκήρυξης: 18/07/2011
Προμήθεια ενός Καταστροφέα
11/10/2010
Εληξε

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ

Το Δασαρχείο Σπάρτης για τις ανάγκες του πρόκειται να προβεί στην προμήθεια ενός Καταστροφέα (Σπαστού) μέσω του προγράμματος LIFE ΔΡΑΣΗ C.I.a και Α3 με τα παρακάτω χαρακτηριστικά και μέχρι του ποσού των 8.028,00 ευρώ:

  • Ολικό πλάτος ………1,80 Μ……………………………………..
  • Ολικό Πλάτος Κοπής…από 1,55 μ μέχρι 1,65 μ…………….…
  • Ολικό Βάρος………από 600 κιλά μέχρι 700 κιλά….…………
  • Αριθμό θέσεων κίνησης…(3) τρεις……………………………….
  • Απόσταση κοπής των ανάλογων θέσεων από τον Γεωργικό Ελκυστήρα.

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι 25-10-2010

 

Η Δασάρχης Σπάρτης

Παναγιώτα Σημάδη

Δασολόγος με ά βαθμό

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ταχ. Διεύθυνση: Των 118 αρ. 37 Τ.Κ. 23 100

Τηλέφωνο: 27310 - 26.511

TELEFAX : 27310 - 21.393

E-Mail: dasspart@otenet.gr

Ημερομηνία λήξης της προκήρυξης: 25/10/2010
Ανοιχτός Διαγωνισμός για το έργο: "Αναδασώσεις καμένου δάσους Πάρνωνα 2.900 στρεμμάτων"
20/09/2010
Εληξε

Το Δασαρχείο Σπάρτης προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΙΣ ΚΑΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ 2.900 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ LIFE07 NAT/GR/000286 Αποκατάσταση των δασών Ρinus nigra στον Πάρνωνα (GR2520006) μέσω μιας δομημένης προσέγγισης», με προϋπολογισμό 2.026.648,45 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α & αναθεώρηση).

Για περισσότερες λεπτομέρειες κατεβάστε τη Περίληψη της Διακήρυξης που επισυνάπτουμε παρακάτω.

Περίληψη Διακήρυξης (αρχείο pdf)

Ημερομηνία λήξης της προκήρυξης: 19/10/2010
Ανοιχτός Διαγωνισμός για το έργο: "Αναδασώσεις καμένου δάσους Πάρνωνα 2.900 στρεμμάτων"
08/07/2010
Εληξε

Το Δασαρχείο Σπάρτης προκηρύσσει Δημόσιο Ανοιχτό Διαγωνισμό για την ανάθεση του Έργου "ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΙΣ ΚΑΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ 2.900 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ LIFE07 NAT/GR/000286 Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR2520006) μέσω μιας δομημένης προσέγγισης", με προϋπολογισμό 2.026.648,45 € (χωρίς Φ.Π.Α. & αναθεώρηση).

Ανακοίνωση

Ημερομηνία λήξης της προκήρυξης: 12/08/2010
Προμήθεια οχήματος από το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων
14/12/2009
Εληξε

Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας – Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων στο πλαίσιο του έργου «Αποκατάσταση των δασών Pinus Nigra στον Πάρνωνα (GR2520006) μέσω μίας δομημένης προσέγγισης» (LIFE07 NAT/GR/000286) προτίθεται να προβεί στην προμήθεια οχήματος.

Ανακοίνωση (αρχείο pdf)

Ημερομηνία λήξης της προκήρυξης: 21/12/2009
Το Δασαρχείο Σπάρτης θα προβεί στην προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λογισμικού για τις ανάγκες της Υπηρεσίας
03/06/2009
Εληξε

Το Δασαρχείο Σπάρτης θα προβεί στην προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λογισμικού για τις ανάγκες της Υπηρεσίας με πιστώσεις που έχουν κατανεμηθεί από το Έργο LIFE07NAT/GR/000286. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορές για το σύνολο του εξοπλισμού και λογισμικού ή για μέρος αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στα γραφεία του Δασαρχείου Σπάρτης.

Δείτε το σχετικό έγγραφο (αρχείο word)

Ημερομηνία λήξης της προκήρυξης: 15/06/2009
Το Δασαρχείο Σπάρτης θα προβεί στην προμήθεια ενός (1) αυτοκινήτου τύπου Τζίπ
02/06/2009
Εληξε

Το Δασαρχείο Σπάρτης θα προβεί στην προμήθεια ενός (1) αυτοκινήτου τύπου Τζίπ από 2000cc μέχρι 2400cc (4Χ4) βενζίνη και μέχρι του ποσού των 30.000,00 ευρώ για τις ανάγκες της Υπηρεσίας με πιστώσεις που έχουν κατανεμηθεί από το Έργο LIFE07NAT/GR/000286. Σχέδιο προσφοράς μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να προμηθευτούν από τα γραφεία του Δασαρχείου Σπάρτης.

Δείτε το σχετικό έγγραφο (αρχείο word)

Ημερομηνία λήξης της προκήρυξης: 12/06/2009
Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για τις ανάγκες του έργου
27/04/2009
Εληξε

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού με αντικείμενο για την ανάθεση υπηρεσιών με αντικείμενο την: «Δημιουργία δικτυακού τόπου του έργου», «παραγωγή κινηματογραφικού υλικού» και η «δημιουργία φυλλαδίου, εκλαϊκευμένου οδηγού, σημάνσεις, δημιουργία τεχνικής έκδοσης», για τις ανάγκες του έργου «Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR2520006) μέσω μιας δομημένης προσέγγισης» όπου εντάσσονται και οι δράσεις «Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση και διάχυση των αποτελεσμάτων» του προγράμματος LIFE+ (LIFE07 NAT/GR/00286) που χρηματοδοτείται δε το οποίο χρηματοδοτείται κατά 79,4% από την EC και κατά το υπόλοιπο από τους εταίρους του έργου.

Περίληψη διακήρυξης (αρχείο pdf)

Κείμενο διακήρυξης (αρχείο pdf)

Ημερομηνία λήξης της προκήρυξης: 09/06/2009